Vlytige Vroue

Vlytige Vroue

Die bediening bestaan uit naaldwerkvaardige dames wat handwerk doen en graag ander se gawes wil help ontwikkel.

 

Deur saam naaldwerk en handewerk te verrig, bou ons mooi verhoudings en lees ons saam Bybel, getuig ons van God se werk in ons lewens en bid ons gereeld vir mekaar, ons gemeente en gemeenskap.

Wanneer?

Wanneer projekte opduik, reël ons geleenthede om saam te werk

Hoe raak ek betrokke?