Hartklop Selgroepe

Kom groei saam

Familie is belangrik om saam te lag, saam te bid en mekaar te ondersteun.

 

Kom gesels oor Sondag se Woord en bedien mekaar.

 

Selfamilies kom bymekaar via Zoom.

 

Registreer by ’n selfamilie of registreer as ’n selleier:

WhatsApp die kerkkantoor:

072 129 1942

 

OF kontak vir:

Casper Bron 084 950 0800 / Alta Bron 074 054 0990

Wil jy betrokke raak?

Breathing Life

Lewende Woord Centurion, Saaltjie Selgroep vir medici en verwante beroepe

Zelda van der Walt

073 809 8988

zeldavdwalt22@gmail.com

Dames Selgroep

Lewende Woord Centurion, Bethlehem tent Dames oud, jonk, getroud of ongetroud welkom

Lourene Breedt

071 151 0910

lourene.breedt@semiconduct.co.za

Flourish Dames Selgroep

Lewende Woord Centurion, Nasaret tent Dames 25 to 35

Denise le Roux

082 886 1886

dleroux85@yahoo.com

Lewende Woord Centurion

Nasaret (Kinderkerk tent) Almal welkom

Casper en Alta Bron

084 950 0800 / 083 604 2356

casperbron@gmail.com / alta.fortitude@gmail.com

Lewende Woord Centurion

Moederskamer 2 Mingles (Single's selgroep)

Adele de Beer en Wikus van den Berg

082 411 9345 / 079 697 6549

debeeradele@gmail.com / wikus73@hotmail.com

Pierre van Reyneveld

Pierre van Reynelveld Almal welkom (Ongelukkig geen klein kinders nie)

Martin en Salome Minie

082 743 5924

martinminie@gmail.com / salomeminie@gmail.com

Zwartkops

20 Iets Luuks, Duikerlaan Jong getroudes (20+ to 30+ sonder kinders)

Xavier en Liezl Erlank

083 244 2248 / 082 780 1217

xaviererlank@gmail.com / liezlerlank@gmail.com